Korupcijos prevencija

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Jūsų informaciją išnagrinės Korupcijos prevencijos komisija.

Korupcijos prevencijos komisija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešime nurodykite korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis.

Skip to content